ONLINE PREDAVANJE “KAKO KREIRATI BOLJU BUDUĆNOST” SA UWE BURKA

U ponedelјak, 9. novembra 2020. u 19:30 časova, organizujemo predavanje sa Uwe Burka, međunarodnim savetnikom za izgradnju socijalno-ekoloških naselјa i urbani razvoj kroz nove ekonomske modele pod nazivom “Kako kreirati bolju budućnost?”

U ovoj globalnoj situaciji koja se brzo pogoršava, potrebni su nam aktivni lјudi koji žele da razviju održive načine života i rada. Stari intelektualno-materijalistički oblici mišlјenja, koji su nam doneli probleme današnjice, nisu pogodni za oblikovanje bolјe budućnosti. Sada nam je potrebno sve više posvećenih lјudi koji mogu da zamisle i razvijaju budućnost.  Međutim, za takvo prošireno razmišlјanje potrebna nam je zdrava sredina i ishrana kao i bolјa zaštita od sve veće izloženosti elektronskom zračenju.

Jedan od osnovnih zadataka koji je pred nama biće i rekonstrukcija humusa u polјoprivrednim zemlјištima. Kao rezultat toga, bićemo nagrađeni smanjenjem vrednosti CO2 u vazduhu, mnogo bogatijom životnom sredino, zdravijom hranom i moći ćemo da uživamo u radosti šetanja prirodimo, posebno sa decom i istomišlјenicima iz zajednice koja podržava polјoprivredu (CSA).

Uwe Burka će govoriti  o svom praktičnom iskustvu sa gradskim i polјoprivrednim zajednicama zasnovanim na solidarnosti i pravednim monetarnim sistemima. Uwe je radio i živeo u dve seoske zajednice sa biodinamičkom polјoprivredom, zanatskim preduzećima, društvenim i kulturnim institucijama i novim monetarnim sistemom, koji je pomogao da se izgradi. U sesiji pitanja i diskusije videćemo ko bi želeo da se praktično posveti bolјem svetu.

U svojoj knjizi „Jeder kann die Zukunft mitgestalten (Svi mogu pomoći u oblikovanju budućnosti)“, govori o današnjim problemima i o tome kako ih se može prevazići. Uwe je uklјučen u stvaranje ekonomije zasnovane na čoveku, koja „menja sistem“ u bernskom Oberlandu https://vorwaertsbeo.ch/#toggle-id-8 , u regionu Bodenskog jezera www.menschlichewirtschaftskultur.org  i u regionu Freiburg.

Jezik engleski, sa prevodom na srpski. Za prisustvo na predavanju registujte se preko LINKA

Po registraciji dobijate mejl sa informacijama koje omogućavaju pristup predavanju.

Online lecture „How do we create a better future?“  with Uwe Burka – Monday, November 9th at 19:30 h

In this rapidly deteriorating global situation, we need active people who want to develop sustainable ways of working and living.  Old intellectual-materialistic forms of thought, which have brought us the problems of today, are unsuitable for shaping a better future. We now need more and more committed people who can also “think and develop the future”. For such an “expanded” thinking, however, we need healthy “nourishment” and better protection against the increasing electronic radiation exposure.

One of the fundamental tasks ahead of us will also be the reconstruction of humus in agricultural soils. As a result we will be rewarded with a reduction of CO2 values in the air, a much richer environment, healthier food and of course much more joy to walk across the countryside, especially if we do this with children and like-minded colleagues from a community supported agriculture (CSA).

Uwe Burka talks about his practical experience with solidarity-based city and agricultural communities and fair monetary systems. He is an international consultant for social-ecological settlement and urban development with new economic forms. He lived in two village communities with bio-dynamic agriculture, handicraft enterprises, social and cultural institutions and a new monetary system, which he helped to build up in a leading role. In the subsequent question and discussion session we will see who would like to make a practical commitment to a better world.

In his book “Jeder kann die Zukunft mitgestalten (Everybody can help shape the future)”, he discusses today’s problems and how they can be overcome. He is involved in creation of a “system-changing” human based economy in the Bernese Oberland  https://vorwaertsbeo.ch/#toggle-id-8 , in the Lake Constance region www.menschlichewirtschaftskultur.org and in the Freiburg region.

Language English with translation into Serbian. Register in advance for this meeting using LINK

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Adresa
Udruženje građana "Ekonaut"
Venizelosova 52
11108 Beograd
Republika Srbija

Kontakt
0658854415