Korporativno volontiranje

Sve je zastupljenija praksa da se u preduzećima u Srbiji organizuju aktivnosti koje pored toga što pozitivno doprinose lokalnoj zajednici i okruženju u kom kompanija posluje, ujedno doprinoseći svojoj boljoj reputaciji i poboljšanju javnog imidža. Skoro sve uspešne kompanije u svetu imaju programe volontiranja za svoje zaposlene a neke svojim radnicima koji volotiraju te dane plaćaju kao da su bili na svom radnom mestu.

Volonteri uređuju dvorište OŠ “Novi Beograd” na Novom Beogradu:

Ekonaut se specijalizovao za organizovanje akcija korporativnog volontiranja za grupne projekate gde u saradnji sa našim klijentima iz biznis sektora sa jedne i obrazovnim ustanovama kao što su osnovne škole i vrtići sa druge strane, organizujemo da zaposleni doprinesu lokalnoj zajednici tako što uređuju njihova dvorišta.

U Srbiji na žalost, školske ustanove nemaju dovoljno resursa da ulože u poboljšanje svojih dvorišta, đaci veći deo vremena provode u klupama, današnja deca se ne kreću dovoljno i nemaju mnogo dodira sa biljkama i prirodom kao ni mogućnost da uče i istražuju što značajno može da doprinese njihovom pravilnom rastu i razvoju, naročito ako žive u urbanoj sredini. Zbog toga se Ekonaut naročito fokusirao na specijalne škole i vrtiće čijim đacima je boravak i igra u otvorenom prostoru i dodir sa biljkama deo terapije.

Volonteri kompanije BOSCH uređuju dvorište u OŠ “Radivoj Popović” u Zemunu:

Adresa
Udruženje građana "Ekonaut"
Venizelosova 52
11108 Beograd
Republika Srbija

Kontakt
0658854415