fbpx

Vlasnik Internet stranice https://www.ekonaut.org (u daljem tekstu: stranica) je Udruženje građana Ekonaut (u daljem tekstu: Ekonaut).

Privatnost članova i posetilaca sajta  je od velike važnosti za Ekonaut i ovom Politikom privatnosti želimo da vas u potpunosti u upoznamo o tome kako se postupa sa vašim ličnim podacima i na koji način se oni štite.

Na ovoj interenet stranici prikupljamo mali broj vaših podataka uz vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u svakom trenutku, nakon čega će vaši podaci biti izbrisani u roku od 15  dana. Vaši podaci će biti dostupni zaposlenima, osnivačima, članovima upravnog odbora Nove Iskre koji su svi zakonski i ugovorno obavezani da poštuju tajnost ličnih podataka.

Ekonaut prikuplja sledeće podatke svojih saradnika koje oni slobodno dostavljaju: ime, prezime, kontakt podatke, relevatne linkove vezane za profesionalnu aktivnost i druge srodne informacije.  

Ekonaut prikuplja podatke posetilaca sajta koji se odnose na IP adresu, podatke o pretraživaču i domenu.

Prikupljanje podataka

Ukoliko koristite ovu platformu prihvatate da se vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.  Ekonaut će koristiti lične podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste vi kao naš korisnik dali saglasnost, odnosno u skladu sa Ustavom Republike Srbije, važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima. Ekonaut prikuplja podatke svojih saradnika u svrhu promocije njihovih individualnih profesionalnih uspeha, kao i zajedničkog edukativnog programa (predavanja, radionica, studija, itd..) ili zajedničkih projekata.

Ažuriranje i menjanje vaših podataka

Ukoliko želite da tražite pristup ličnim podacima, njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, možete nas kontaktirati na email adresu zdravac@ekonaut.org.

Korišćenje podataka

Ekonaut će koristiti podatke u cilju obaveštavanja o našim aktivnostima i kampanjama kroz našu internet stranicu kao i kroz format redovnog newslettera. Vi kao član NI ili posetilac sajta ćete u ovom slučaju imati mogućnost da se ispišete sa mailing liste ukoliko više ne želite da primate poruke.

Podatke o saradnicima koji se nalaze na strani O nama Ekonaut  dostavili su sami saradnici, te Ekonaut ne proverava tačnost i verodostojnost dostavljenih podataka.

Otkrivanje podataka

Ukoliko u nekom trenutku budemo u obavezi da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti odnosno zabranu obaveštenja korisnika.

Ekonaut se obavezuje da vaše podatke prikupljene kroz Internet formulare i e-mail komunikaciju, FB pixel, Google analitiku neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Prikupljeni podaci neće biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni. 

Ekonaut može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima (npr. broj posetilaca naše stranice), ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi pojedinci bili određeni ili odredivi.

Kolačandćand

Ekonaut koristi “kolačiće” (cookies) za ograničene svrhe. “Kolačić” je mali deo podatka koji naša Internet stranica može da pošalje Vašem pretraživaču, koji onda može biti sačuvan na Vašem hard disku. Ukoliko ste zabrinuti za vašu privatnost i korišćenje tehnologije “kolačića” možete podesiti vaš pretraživač da vas obaveštava kada primate “kolačić”. Takođe, možete podesiti vaš pretraživač da odbija “kolačiće” koje naša stranica pokuša da vam pošalje.

Takođe, Google analytics i Facebook Pixel prave “kolačiće” na osnovu kojih Ekonaut prati posećenost Internet stranice.

Booking podaci i Newsletter

Prilikom prijavljivanja za neku od naših ponuda ili najavljivanja obilaska prostora kao i za naš nedeljni newsletter, potrebno je da nam ostavite svoju email adresu, koju ćemo čuvati i koju nećemo ustupati ili prodavati trećim stranama. U svakom trenutku možete da se odjavite sa Newsletter-a – tada vaša email adresa biti izbrisana iz naše baze.

Linkovi ka trećim Internet stranama

Ekonaut može davati linkove ka trećim Internet stranicama, kao što ove Internet stranice mogu linkovati našu stranicu. Ostale Internet stranice funkcionišu prema svojim uslovima korišćenja i politikama privatnosti. Ekonaut nema kontrolu nad takvim Internet stranicama, ne poseduje podatke koji se tamo nalaze, ne garantuje i nije odgovorna za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod ili drugi materijal koji je dostupan na takvoj stranici.

Društvene mreže

Ekonaut koristi društvene mreže kako bi unapredila svoju misiju. Ove aplikacije zahtevaju korišćenje usluga trećih strana.

Facebook nalogom Ekonauta upravlja Facebook i ovom nalogu imaju pristup Facebook korisnici koji su već prihvatili Facebook Politiku Privatnosti. Našom Facebook stranom upravljaju zaposleni u Ekonautu koji su za to zaduženi. Ekonaut ne čuva podatke svojih pratilaca niti obrađuje podatke izvan Facebook-a.

Pored Facebook-a, ostale društvene mreže koje koristimo su:

Instagram: https://www.instagram.com/ekonaut.srb

Pinterest: https://www.pinterest.co.uk/ekonautzdravac

Deca

Ekonaut ne traži ličnu identifikaciju dece. Korisnici koji su ispod 14 godina starosti ne bi trebalo da ostavljaju bilo kakve lične podatke na stranici.

Bezbednost podataka

Ekonaut čini sve što je u njenoj mogućnosti da podatke koje koristi i obrađuje čuva u bezbednim uslovima tako što se nalaze skladišteni u računarskom sistemu, zaštićeni šifrom, kome pristup imaju samo zaposleni u Ekonautu.

Promena Politike privatnosti

Ekonaut zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Ukoliko je izmena značajnija, kao npr. ako bitno utiče na vaša prava ili menja pravila korišćenja podataka, blagovremeno ćemo vas obavestiti putem email-a.

Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na stranici Nove Iskre (https://www.ekonaut.org/). Dužni ste da pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite stranicu i usluge nakon bilo koje nove verzije Politike privatnosti, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja

Nastojeći da stvorimo što bezbedniju stranicu, pozivamo vas da nam dostavite vaše komentare i sugestije na ovu Politiku privatnosti. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na email zdravac@ekonaut.org