EKONAUT POKREĆE PROJEKAT „ZELENA MREŽA ODRŽIVIH RASADNIKA SRBIJE“ NAMENJEN PROFESIONALCIMA U OBLASTI HORTIKULTURE I PEJZAŽNE ARHITEKTURE

Kroz dugogodišnji rad sa profesionalcima u oblasti pejzažne hortikulture shvatili smo da postoji i potreba i značajan prostor za unapređenje i osavremenjavanje mnogih karika u lancu proizvodnje, usluga i potrošnje sadnog materijala u Srbiji. Shvatanje dobiti iz primene cirkularnog i ekološki odgovornog poslovanja podrazumeva edukaciju svih učesnika u ovom procesu, od proizvođača do potrošača. Sa tim na umu, uz partnerstvo sa Udruženjem za biljnu proizvodnju i preradu biljnih proizvoda -Privredne komore Srbije, pokrećemo pilot projekat „Zelena mreža održivih rasadnika Srbije“.

Cilj ovog projekta je da doprinese poboljšanju tehnologije proizvodnje, zaštite, transporta, potrošnje i tretiranja organskog otpada: ukrasnih, autohtonih, jestivih i medonosnih biljaka u Srbiji.

Uz sve klimatski i geografski povoljne faktore u Srbiji, sa jedne strane, i rastuću potražnju sadnog materijala raznovrsnih katergorija sa druge, ne proizvodi se dovoljno sadnog materijala ujednačenog kvaliteta, proizvedenog po hortikulturnim standardima koje preporučuje EU. Proizvođači nisu upoznati sa principima cirkularne ekonomije i mogućnostima koje proizvodni lanac čine ekološki i ekonomski održivim – istovremeno štedeći resurse i smanjujući svoje troškove. Na domaćem tržištu vidljivost rasadnika i proizvođača sadnog materijala je mala, a profesionalni izvođači i projektanti zelenih površina nemaju pouzdan uvid u ponudu i stanje proizvoda na tržištu. I jedni i drugi ulažu značajne resurse i dragoceno vreme da bi došli do kupaca.

PROIZVODNI STANDARDI I DIGITALNA VIDLJIVOST

Upravo zato projekat prati kampanja koja se oslanja na razvoj veb portala u saradnji sa partnerom iz oblasti informacionih tehnologija, kompanijom Presta doo. Ovaj portal na adresi greennet.rs je osmišljen da olakša prodaju i promociju sadnog materijala koji proizvodi udruženje Ekonaut, ali i drugi domaći proizvođači. Ovaj sofverski alat kreiran prema potrebama domaćih korisnika pruža online usluge sa ciljem bolje vidljivosti i preglednosti proizvoda sadnog materijala.
U isto vreme, preko portala „Zelena mreža“ korisnici se mogu informisati o standardima u proizvodnji sadnog materijala i saznati kakva su kretanja i poslovni trendovi na svetskom tržištu u ovoj industriji. U okviru saradnje, korisnicima se pružaju različite usluge na terenu i van okvira veb portala – od podrške povećanju poslovnih kapaciteta, pružanja stručnih i martketinških konsultacija u oblasti standardizacije sadnog materijala, trendova u industriji, do unapređenja poslovnih komunikacija i finalnog plasmana proizvoda.

UŠTEDA TROŠKOVA – SINONIM ODRŽIVOSTI

Projekat se kroz praksu i teoriju bavi održivom, cirkularnom i ekološki odgovornom upotrebom resursa u rasadnicima, poput: regulisanja osiromašenja zemljišta i gubitaka vode u proizvodnji, upotrebe i prerade ‘otpadaka’ u tehnologiji rasadničke proizvodnje, skladištenja i vraćanja u proizvodni proces. Deo organskog otpada od proizvodnje može se koristiti za kompost i preobražaj u humusnu zemlju, a deo se može koristiti za malčiranje tj. zastiranje. Ovaj postupak ciljano smanjuje potrebu za zalivanjem, kao i razvoj neželjenih i korovskih vrsta za čije se suzbijanje najčeće koriste totalni i drugi herbicidi sa izuzetno nepovoljnim uticajem na životnu sredinu, a najčešće su zabranjeni u EU. Na ovaj način zemljištu se vraćaju iscrpljeni nutrijenti, smanjuje se upotreba veštačkog ili dodatnog đubriva kao i spaljivanje ogranskog otpada, smanjuje se upotreba hemijskih sredstava, štedi se voda, smanjuje se potreba za mašinskim radom koji najčešće produkuje gasove staklene bašte. Posebnu pažnju projekat posvećuje primeni standarda u proizvodnji sadnica, uz saradnju i podršku stručnjaka Udruženja za pejzažnu hortikulturu Srbije i Šumarskog fakulteta u Beogradu, koji su preveli EU standarde za sadni materijal na srpski jezik.

Pilot projekta “Zelena mreža održivih rasadnika Srbije” se realizje u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Udruženjem za pejzažnu hortikulturu Srbije, a finsiran je kroz redovan godišnji program Ministarstva za zaštitu životne sredine Srbije namenjem nevladinim organizacijama.

Adresa
Udruženje građana "Ekonaut"
Venizelosova 52
11108 Beograd
Republika Srbija

Kontakt
0658854415